WYSZUKIWARKA
zamknij
ZALOGUJ SIĘ
zamknij
zaloguj się przez facebook-a
facebook
wyszukiwarka

Animatorzy, twórcy i mecenasi kultury z Kariatydami roku 2016

Dodano: 14.05.2016 11:17

Koncert Stanisławy Celińskiej ”Atramentowa” w towarzystwie znakomitego zespołu to najlepszy prezent z okazji Dnia Animatora Kultury. Takie święto kultury jest w Koninie obchodzone od 16 lat.

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie od 2000 roku organizuje konkurs o statuetkę „Kariatyda”, którego celem jest uhonorowanie wyróżniających się animatorów kultury oraz osób tworzących i wspierających kulturę na terenie subregionu konińskiego. O przyznaniu „Kariatydy”, w kategoriach: twórca, animator kultury, mecenas kultury – sponsor, samorząd lokalny, nova i razem, decyduje kapituła powoływana przez dyrektora CKiS w Koninie - Elżbietę Barszcz. Uroczystość z okazji Dnia Animatora Kultury odbyła się w piątek 13 maja w CKiS – DK Oskard. Uświetnił ją koncert znakomity Stanisławy Celińskiej pt "Atramentowa". 

Oto pełna lista nominowanych i nagrodzonych Karitydą w poszczególnych kategoriach. 

ANIMATOR KULTURY: Adam Kołodziejczak – za wieloletnią pracę służącą rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego i kształtowanie wrażliwości muzycznej. Adam Kołodziejczak – od ponad 40 lat pracuje na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. W ciągu swej zawodowej aktywności był nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej w Kole, prowadził chóry w Świnicach Warckich i w Kole, był (i jest nadal) instruktorem muzycznym zespołów ludowych i wokalno-instrumentalnych istniejących na terenie gminy Kramsk i Ślesin. Jest również założycielem i kapelmistrzem orkiestry dętej w Ślesinie, działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Podziękowanie:

Halina Wójcik – za inicjowanie i realizację spotkań twórczych na terenie powiatu konińskiego. Halina Wójcik – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Pomysłodawczyni i organizatorka początkowo ogólnopolskich, a obecnie międzynarodowych plenerów malarskich, które odbywają się w Ślesinie od 1999 r. Uczestnikami plenerów są zapraszani artyści, a powstałe na konińskiej ziemi obrazy prezentowane są w wielu galeriach w Polce i poza jej granicami, przyczyniając się do integracji środowisk twórczych i promowania naszego powiatu.

TWÓRCA: Izydora Smakulska – za realizację pasji związanej z tworzeniem rękodzieła i promowanie aktywności twórczej. Izydora Smakulska – twórczyni dekoracyjnych rzeźbionych jaj. Przez wiele lat była księgową, a od kilkunastu zajmuje się działalnością twórczą. Jej kolekcja to przepiękne, ażurowe jaja, malowane lub ozdabiane kamieniami szlachetnymi, według autorskich pomysłów. Swoje prace prezentuje na wystawach oraz kiermaszach rękodzieła.

Podziękowania:

Krystyna Mikołajczak – za inwencję i oryginalność w pracach graficznych oraz działania animacyjne z zakresu sztuk plastycznych. Krystyna Mikołajczak – autorka scenografii i opracowań graficznych imprez. Od lat związana z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Organizatorka Przeglądu Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę”, kuratorka wystaw,

Ewa Winczewska - za profesjonalizm i indywidualizm w twórczości malarskiej. Ewa Winczewska – malarka. Od 2002 r. zajmuje się malarstwem sztalugowym, maluje portrety, pejzaże, architekturę, kwiaty i zwierzęta w technice olejnej i pastelami. Uczestniczka plenerów ogólnopolskich i regionalnych. Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych. Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Pejzaż i Architektura Wielkopolski”.

MECENAS KULTURY – SPONSOR: Zbigniew Szymczak – za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska przejawiającą się wspieraniem działalności kulturalnej na terenie Konina. Zbigniew Szymczak – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie. Od lat regularnie wspiera wydarzenia kulturalne organizowane na terenie miasta Konina.

Podziękowania:

Piotr Borowski - za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i pomoc w rozwoju życia kulturalnego na terenie powiatu słupeckiego. Piotr Borowski – prezes Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie. W środowisku lokalnym znany ze wspierania różnorodnych wydarzeń kulturalnych, m.in. Słupeckich Spotkań z Folklorem, Dnia Strzałkowa czy Spotkań Odpustowych przy Muzeum Regionalnym w Słupcy.

Paweł Sikorski - za tworzenie miejsca przeznaczonego na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Paweł Sikorski - członek zarządu portalu LM.pl, najstarszego i największego internetowego serwisu informacyjnego Wschodniej Wielkopolski. Portal od początku działalności wspiera działania kulturalne w regionie, współpracuje z instytucjami kultury, promuje artystów i działaczy kultury. Na bieżąco zapowiada, informuje i relacjonuje wydarzenia kulturalne oraz patronuje wielu działaniom.

SAMORZĄD LOKALNY: Józef Drop - za sprzyjanie realizacji działań kulturalnych w gminie Kramsk i zrozumienie dla potrzeb lokalnej społeczności. Józef Drop – wójt gminy Kramsk. Przychylny wszelkim działaniom o charakterze kulturalnym na terenie gminy, szczególnie istnieniu orkiestry dętej oraz kultywowaniu i upowszechnianiu kultury ludowej.

Podziękowania:

Mariusz Roga - za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska przejawiającą się wspieraniem działalności kulturalnej na terenie powiatu słupeckiego. Mariusz Roga – starosta Powiatu Słupeckiego. Wraz z pracownikami administracji i radnymi prowadzi politykę sprzyjającą rozwojowi kultury. Głównym wydarzeniem organizowanym przez Powiat Słupecki jest Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, który zyskał renomę nie tylko na terenie powiatu. Starostwo rokrocznie jest również współorganizatorem Słupeckich Spotkań z Folklorem.

Stefan Dziamara - za tworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego gminy i miasta Rychwał. Stefan Dziamara – burmistrz Rychwała. Prowadzi politykę stwarzającą warunki do rozwoju form artystycznych na terenie miasta i gminy oraz organizacji wydarzeń

NOVAJustyna Tomczak – za kreatywność i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wkład w życie kulturalne gminy Stare Miasto. Justyna Tomczak – tancerka i choreografka. Osoba społecznie zaangażowana, organizatorka imprez artystycznych na terenie gminy Stare Miasto. Od 6 lat prowadzi Zespół Mażoretki Sigma, który działa przy Orkiestrze Staromiejskiej. Grupa towarzyszy orkiestrze podczas parad ulicznych lub w trakcie koncertów; wykonuje układy marszowo-taneczne i prezentuje efektowne choreografie z batonami, wstążkami oraz pomponami.

Podziękowania: Emilia Świeciak - za nieustanny rozwój pasji tanecznej oraz zaszczepianie jej wśród dzieci i młodzieży. Emilia Świeciak - od 2010 r. instruktorka i choreografka grup tanecznych działających w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Swoją energią i pasją przyciąga dzieci i młodzież na zajęcia oraz stymulująco wpływa na rozwój ich zainteresowań. Dzięki zacięciu pedagogicznemu i pracy od podstaw zbudowała zespoły, które uczestniczą w turniejach, festiwalach i przeglądach, osiągając różnego rodzaju sukcesy.

RAZEM: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt – za zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego miasta Konina. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt – jak piszą o sobie jego członkowie: są grupą znajomych, których poznał Konin. Wśród stawianych sobie celów wymieniają m.in. popularyzowanie i wspieranie kultury oraz animację środowisk lokalnych. Od 2010 r. Stowarzyszenie jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Bluesonalia w Koninie, będącego najważniejszą bluesową imprezą w Wielkopolsce.

Podziękowania:

Ewa Pawlak, Izabela Ochota, Aldona Piwońska – za uzupełnianie się w pracy instruktorskiej i kształtowanie twórczej osobowości dzieci. Ewa Pawlak, Izabela Ochota, Aldona Piwońska – zgrany zespół nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Panie wspólnie działają w obszarze teatru amatorskiego, prowadząc szkolne zespoły teatralne. Wykorzystując indywidualne wykształcenie (polonista, plastyk, muzyk) tworzą wraz z dziećmi spektakle, które cechuje umiejętne wykorzystanie różnorodnych środków przekazu, właściwy dobór formy scenicznej, jasne przesłanie i troska o kształtowanie twórczej osobowości podopiecznych. Spektakle przez nie przygotowywane były wielokrotnie nagradzane na przeglądach różnych szczebli.

Oratorium im. błogosławionej Poznańskiej Piątki w Lądzie nad Wartą - za zaangażowanie w pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodego pokolenia z wykorzystaniem zajęć charakterze artystycznym. Oratorium im. błogosławionej Poznańskiej Piątki w Lądzie nad Wartą - Oratorium to miejsce codziennych spotkań młodzieży i dorosłych, prowadzone przez salezjanów Animatorzy i wychowawcy Oratorium od wielu lat integrują młodych i dorosłych poprzez organizowanie wielu różnorodnych wydarzeń kulturalnych, jak również sportowo-rekreacyjnych. Wielkim zainteresowaniem wśród uczestników, jak i publiczności, cieszą się doroczne koncerty „Małego muzykowania”, spektakle teatralne, pikniki integrujące rodziny, m.in. z bogatą ofertą kulturalną: mikrofon dla wszystkich, prezentacja poezji.

KARIATYDA WIELKA Lech Stefaniak – za towarzyszącą życiu zawodowemu troskę o rozwój działalności artystycznej i kulturalnej na terenie miasta i regionu. Lech Stefaniak - animator, działacz społeczny, mecenas kultury, aktualnie Dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie.

 

 • Animatorzy, twórcy i mecenasi kultury z Kariatydami roku
 • Animatorzy, twórcy i mecenasi kultury z Kariatydami roku
 • IMG_0400
 • IMG_0401
 • IMG_0404
 • IMG_0407
 • IMG_0410
 • IMG_0424
 • IMG_0432
 • IMG_0435
 • IMG_0440
 • IMG_0441
 • IMG_0446
 • IMG_0457
 • IMG_0459
 • IMG_0470
 • IMG_0475
 • IMG_0479
 • IMG_0483
 • IMG_0489
 • IMG_0492
 • IMG_0501
 • IMG_0503
 • IMG_0507
 • IMG_0508
 • IMG_0516
 • IMG_0518
 • IMG_0520
 • IMG_0521
 • IMG_0522
 • IMG_0524
 • IMG_0527
 • IMG_0529
 • IMG_0541
 • IMG_0542
 • IMG_0544
 • IMG_0548
 • IMG_0558
 • IMG_0561
 • IMG_0567
 • IMG_0573
 • IMG_0575
 • IMG_0579
 • IMG_0584
 • IMG_0586
 • IMG_0591
 • IMG_0593
 • IMG_0596
 • IMG_0597
 • IMG_0612
 • IMG_0614
 • IMG_0619
 • IMG_0621
 • IMG_0631
 • IMG_0650
 • IMG_0654

 

*** *** ***

Koronawirus w Polsce stał się faktem. Bądź na bieżąco! Nie panikujemy, rzetelnie informujemy. Każdą informację weryfikujemy u źródła, nie publikujemy plotek ani informacji niesprawdzonych. Nie ścigamy się.

 

Regionalne informacje dot. koronawirusa znajdziecie pod adresem https://www.lm.pl/tagi/koronawirus

*** *** ***

Chcesz nas zainteresować tematem? Czekamy na sygnały/materiały. Piszcie na alert@lm.pl.

Czytaj więcej na temat:dzień animatora kultury,   CKiS konin,   Kariatyda,   Oskard,   Stanisława Celińska,   koncert,  

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

KOMENTOWAĆ MOGĄ TYLKO OSOBY ZALOGOWANE

max 1000 znaków (0)
max 28 znaków (0)

Twój komentarz może zostać przeczytany przez tysiące osób. Wydawca portalu LM.pl spółka LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za jego treść. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach. Zgodnie z ust. 16 Regulaminu Twój komentarz może zostać opublikowany nie tylko na tej stronie, ale również w innych mediach.
Komentarze nie na temat są usuwane.

KOMENTARZE

katriatyda wielka dla stefana za transparent "wstyd" na kod-zie hahaha
Dodano: 14.05.2016 11:48    Przez: ~uytr
Wielce sympatyczna impreza podczas której uhonorowywano ludzi którzy sukces odnieśli nie dzięki wykrzykiwaniu nienawistnych i roszczeniowych haseł. Ludzi których praca i uznanie społeczne nie będzie honorowane mszami, "patriotycznymi" inscenizacjami czy pieśniami bogoojczyźnianymi, ale których praca jest pracą ograniczą lokującą się u podstaw kulturowych nowoczesnego społeczeństwa. Doskonałym zwieńczeniem imprezy był koncert p. Celińskiej. Koncert pełen ciepła i mądrości wyrażanych w piosenką i muzyką. Nie zabrakło również mądrego dialogu pani Stanisławy ze słuchaczami.
Dodano: 14.05.2016 12:13    Przez: ~jaś
Najpiękniejsza "Żywa Kariatyda" dla Koninian to występ p. St Celińskiej i Jej Zespołu.Nie mam słów .Takiego koncertu w Koninie jeszcze nie było.Wspaniały.Do ucha dotarły piękne teksty oraz każdy muzyk miał swój solowy popis.Dziękuję .Mieszkanka Konina.Ps.Wstyd przyniosła jakaś "panienka " wywołująca laureatów z sali w czasie pięknego koncertu,otwierając drzwi,wchodząc i wychodząc.Laureci też na pewno chcieli być na koncercie ,a nie drzwiami.Dziwię się największemu laureatowi,że też wychodził,powinien pouczyć tą panienkę ,,że to fopa.
Dodano: 14.05.2016 13:12    Przez: ~zzk
Tak, ta panienka wywołująca laureatów ( zapewne na jakiś wywiad), to naprawdę była żenująca. Ale ona bidulka nie wiedziała zapewne , że to co robi, to wstyd dla całego Konina, przykre....
Dodano: 14.05.2016 15:04    Przez: ~TGW
A aktorowi nic się nie dostało?
Dodano: 14.05.2016 13:58    Przez: ~fotograf
Co robi na tej sali to towarzystwo platformersów w pierwszym rzędzie na slajdzie nr 3? POgonić!!!!
Dodano: 14.05.2016 14:08    Przez: ~PIS arz
Zamiast chrzanić trzy po trzy w klimacie pisowo-radiomaryjnego bełkociku choć raz wybrałbyś się na imprezę kulturalną. Być może nabrał byś wówczas dystansu do miałkości swego umysłu i głupoty jakże charakterystycznej dla Twego plemienia. Udział w imprezie kulturalnej członka ludu pisowskiego połączony z faktem zrozumienia przez niego choćby drobnej części przesłania artystycznego to oczywiście animacja koniunkcji sprzeczności.
Dodano: 14.05.2016 15:31    Przez: ~jaś
Może zastąpić platfusów biskupami, proboszczami.
Dodano: 14.05.2016 15:06    Przez: ~rokita
Brawo Justynko :) rozwijaj się dalej wraz z dziewczynami!!!
Dodano: 14.05.2016 17:18    Przez: ~kibic
Pani Stanislawo dziękujemy za OBFITOŚĆ pozytywnej energii! Spotkamy się wszyscy, bo nic sie nie kończy ...
Dodano: 14.05.2016 22:08    Przez: ~Obserwator
ja jak to to napisaliście tworzenie pasjii z rekodzielem nie mam zamiaru płacić jako podatnik. wole żeby ulice były bez dziur niż dać na wymyślona sztukę gdzie i tak wiekszczosc nie pójdzie tylko elita. ludzie jest tyle alternatywnej i mega potrzebnych działan a wy się zajmuj cie byle czym. dajcie Oskary wszystkim bo łatwo dzielić nie swoje
Dodano: 15.05.2016 00:47    Przez: ~tomek
Daj na tacę, i wtedy będzie kul. A tak naprawdę jesteś małym człowieczkiem, który poza własnym nosem nic nie widzi.
Dodano: 15.05.2016 15:46    Przez: ~boruta
Po występie marionetek można się powiesić- a następnego dnia podczas otwarcia sezonu wodnego dziwny przypadek wójt ze Starego Miasta z prezydentem Konina... Widać, że rozdawanie pamiątek to między sobą! LM dobrze ich olano :-) Gdyby nie sępili materiałów po urzędach, policji czy straży- portal miałby kilka fotek swoich nieostrych. Taki portal w innych miastach (szanujących się) ludzie by zdeptali...
Dodano: 15.05.2016 20:36    Przez: ~betonowy krzyz
Ej Tomku, Tomku, a jakie podatki ty płacisz, co ? Pani od rękodzieła robi to ze swojej pasji, czego ty w życiu nie zrozumiesz i nie wyciąga ręki po twoje pieniadze.Niestety, Internet jest formą promocji frustratów, prostaków i hołoty, która gdy czegoś nie rozumie i nie czuje to zabiera głos w obronie tzw. większości. Tomku, sztuka nigdy nie była dla wszystkich, są jeszcze ludzie, którzy mają inne potrzeby niż ty... rozumiesz ?
Dodano: 16.05.2016 11:25    Przez: ~Witek
1 z 2
12>>
Copyright © 1999 - 2020 LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
programowanie: PERSABIO