LM.plWiadomościRDOŚ zajmie się Ościsłowem. Sąd oddalił sprzeciw kopalni "Konin"

RDOŚ zajmie się Ościsłowem. Sąd oddalił sprzeciw kopalni "Konin"

Dodano: , Żródło: LM.pl
RDOŚ zajmie się Ościsłowem. Sąd oddalił sprzeciw kopalni "Konin"

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił sprzeciw konińskiej kopalni na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie odkrywki Ościsłowo.

Budowa nowej odkrywki PAK KWB „Konin” ma uratować zakład i tysiące miejsc pracy. Nic więc dziwnego, że bój o nią trwa od dawna. Po wielu miesiącach oczekiwań, pod koniec listopada Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w sprawie decyzji środowiskowej dla inwestycji w Ościsłowie, postanowił skierować ją do ponownego rozpatrzenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu.

- GDOŚ przed wydaniem decyzji przeanalizował w drugiej instancji całą dokumentację dotyczącą odkrywki Ościsłowo i również nie miał wątpliwości, że inwestycja powodowałaby znaczący negatywny wpływ na środowisko. Zatem pozytywna decyzja dla tej inwestycji może być wydana wyłącznie pod warunkiem wykonania przez inwestora kompensacji przyrodniczej, której wykonania nie podjął się inwestor w toku postępowania w pierwszej instancji – informuje Monika Jakubiak-Rososzczuk, rzecznik prasowy GDOŚ. - Projekt kompensacji, który musi wykonać inwestor, będzie nowym materiałem dowodowym w sprawie.  Żeby zachować dwuinstancyjność postępowania administracyjnego dla decyzji środowiskowej i dać możliwość uczestnictwa w postępowaniu wszystkim stronom postępowania, sprawa musi wrócić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu - dodaje.

Okazało się, że mimo iż decyzja dawała jeszcze szansę kopalni, w styczniu PAK KWB złożył od niej sprzeciw. Zdaniem zarządu firmy GDOŚ powinien wydać decyzję pozytywną, albo negatywną, a nie przesyłać sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W ocenie PAK  KWB Konin S.A. istniały podstawy do wydania przez GDOŚ orzeczenia reformatoryjnego, czyli  zmiany zaskarżonej decyzji RDOŚ i merytorycznego  rozstrzygnięcia w  tej sprawie, a nie uchylenie sprawy do ponownego rozpatrzenia. To  główny powód  wniesienia sprzeciwu. Co do  kwestii kompensacji przyrodniczych, to spółka już  wstępnie,  w postępowaniu przed  GDOŚ, złożyła  deklarację  wykonania kompensacji i to stanowisko podtrzymujemy. Szczegóły  z  tym  związane  zostaną przedstawione organowi, który  będzie  rozstrzygał w sprawie, tj. GDOŚ lub RDOŚ w  zależności od  orzeczenia sądu – informował wówczas PAK KWB „Konin”.
 

Sprzeciw złożyła też Fundacja Greenpeace z siedzibą w Warszawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny oba sprzeciwy oddalił. Wyrok zapadł 1 marca. 

RDOŚ zajmie się Ościsłowem. Sąd oddalił sprzeciw kopalni
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole