LM.plWiadomościO zamiarze spłaty kredytu przez Pątnów II poinformował rzecznik

O zamiarze spłaty kredytu przez Pątnów II poinformował rzecznik

Dodano:
O zamiarze spłaty kredytu przez Pątnów II poinformował rzecznik

O zamiarze spłaty kredytu zaciągniętego przez Elektrownię Pątnów II – spółkę należącą do Grupy Kapitałowej ZE PAK SA, poinformował rzecznik.

- Elektrownia Pątnów II poinformowała banki finansujące o zamiarze dokonania całkowitej, przedterminowej spłaty kredytu konsorcjalnego wynikającego z umowy kredytowej z dnia 14 stycznia 2011 r., udzielonego w kwocie 240 mln EUR – poinformował Maciej Łęczycki, rzecznik prasowy ZE PAK. - Kredyt został zaciągnięty przez spółkę w związku z budową bloku energetycznego w Pątnowie o mocy 464 MW, którego budowa została zakończona w 2008 r. Od ponad 10 lat blok produkuje energię na potrzeby Krajowego Systemu Energetycznego. Planowana przedpłata oznacza spłatę wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z ww. umowy kredytowej jak również w konsekwencji zdjęcie z majątku Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. hipotek, zastawów oraz innych zabezpieczeń. Przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej Elektrownia Pątnów II regulowała swoje zobowiązania zgodnie z harmonogramem, dotrzymywała wymaganych poziomów wskaźników bankowych a także wypełniała pozostałe restrykcyjne kowenanty wynikające z umowy kredytowej.

Uwolnienie aktywów spółki otwiera jej drogę do aktywnego współudziału w projektach Grupy Kapitałowej ZE PAK.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole