LM.plWiadomościRzgów. Radni zgodzili się wziąć kredyt i pożyczyć pieniądze ZUW

Rzgów. Radni zgodzili się wziąć kredyt i pożyczyć pieniądze ZUW

Dodano: , Żródło: LM.pl
Rzgów. Radni zgodzili się wziąć kredyt i pożyczyć pieniądze ZUW

Dwa miliony złotych kredytu dla gminy, ale i pożyczka 800 tys. zł dla Zakładu Usług Wodnych w Koninie to decyzje, które podjęli rzgowscy radni podczas czwartkowej sesji Rady Gminy.

VII sesja Rady Gminy Rzgów dotyczyła głównie przesunięć środków w budżecie gminy. Rzgów otrzymał dotację w wysokości ponad 140 tys. zł, która zostanie przeznaczona na inwestycje w gminne drogi. Ponadto radni zgodzili się, by gmina pożyczyła 800 tys. zł Zakładowi Usług Wodnych w Koninie w związku z budową kanalizacji na terenie KOSI. To zadanie, na które ZUW pozyskał środki z WRPO 2014+. Pożyczka ma zostać przeznaczona na pokrycie kosztów niekwalifikowanych.

W drugą stronę, do gminy, trafi dwa miliony złotych z kredytu, który zostanie zaciągnięty w najbliższym czasie. To kolejne zobowiązanie, które gmina musi zaciągnąć z powodu opóźnień w wypłatach refundacji ze środków unijnych. Wcześniej, w listopadzie, radni zgodzili się na zaciągnięcie kredytu na ponad 1,9 mln zł. 

Podczas czwartkowej sesji radni pytali również wójta o postępy w pracach przy budowanej nowej oczyszczalni ścieków. Grzegorz Matuszak zapewniał, że do końca czerwca inwestycja zostanie oddana. Dopiero na początku lipca do oczyszczalni mają jednak spłynąć pierwsze ścieki, a po ok. dwóch miesiącach od tego momentu planowany jest rozruch technologiczny, który pozwoli już na pełne korzystanie z możliwości nowej oczyszczalni.

 

Rzgów. Radni zgodzili się wziąć kredyt i pożyczyć pieniądze ZUW
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole