LM.plWiadomościWielkopolska wieś pięknieje. Dofinansowanie dla 125 projektów

Wielkopolska wieś pięknieje. Dofinansowanie dla 125 projektów

Dodano:
Wielkopolska wieś pięknieje. Dofinansowanie dla 125 projektów

„Pięknieje wielkopolska wieś”, czyli najpopularniejszy z konkursów dotacyjnych został rozstrzygnięty. Dofinansowanie otrzyma 125 projektów.

Dotację można było otrzymać zarówno na inwestycje np. budowę i remonty wiejskich świetlic, zieleńców czy placów zabaw, ale również na organizację lokalnych imprez i upamiętnianie wydarzeń. Kwota wsparcia jednego projektu wyniosła nawet 30 tysięcy złotych. Cała pula środków wyniosła ponad 3,2 mln złotych.

Podczas sesji sejmiku województwa wielkopolskiego, która odbyła się 24 czerwca 2019 r. Radni sejmiku podjęli uchwałę w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. - Konkurs ten przyczynia się do wzmocnienia procesu odnowy wsi w regionie oraz integracji społeczności wiejskiej, poprzez jej bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów w swoich sołectwach. Dotąd w programie jest już ponad 2050 sołectw ze 187 wielkopolskich gmin. To pokazuje jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten konkurs. W tym roku pula pieniędzy na IX edycję konkursu wyniosła 3 250 000 złotych - powiedział Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi. Zgodnie z regulaminem wnioski o dofinansowanie można było składać na: zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawiające estetykę miejscowości, zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz kultywowanie tradycji społeczności lokalnych.

Gminy ubiegające się o dofinansowanie mogły złożyć maksymalnie 3 wnioski, przy czym dotacja dla pojedynczego projektu nie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł i większa niż 30 tys. zł. Laureaci konkursu uzyskali dofinansowanie dla niewielkich projektów, w tym inwestycyjnych, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Wsparcie kierowane jest do sołectw, które aktywnie uczestniczą w procesie odnowy wsi. Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu otrzymuje gmina.

Fot. Rzgów - Świątniki, zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno - sportowej z 2017r.

Pełna lista dofinansowanych projektów dostępna tutaj.

Wielkopolska wieś pięknieje. Dofinansowanie dla 125 projektów
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole