LM.plWiadomościO oświacie i pomocy gminom. Radni powiatowi byli jednomyślni

O oświacie i pomocy gminom. Radni powiatowi byli jednomyślni

Dodano: , Żródło: LM.pl
O oświacie i pomocy gminom. Radni powiatowi byli jednomyślni

Przekształcenia szkół, dofinansowanie dla Ochtoniczych Straży Pożarnych i inwestycje Zarządu Dróg Powiatowych. Radni Powiatu Konińskiego przyjęli 16 uchwał oraz 4 informacje i sprawozdanie.

Podczas dzisiejszej sesji radni przede wszystkim zajmowali się procedowaniem uchwał dotyczących przekształcenia techników i liceów w zespołach szkół, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Koninie. Ponadto rajcy jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu wsparcia finansowego druhom ochotnikom w gminach Kazimierz Biskupi i Krzymów. Pieniądze w wysokości 10 tys. zł zostaną przeznaczone na wymianę bramy garażowej w ramach prowadzonej termomodernizacji strażnicy OSP w Bielawach. Taka sama kwota zostanie przekazana na zakup specjalistycznej przyczepy do przewożenia zbiorników na wodę dla OSP w Brzeźnie.

Radni przyjęli też sprawozdanie ZDP dotyczące wykonania zadań na drogach w okresie od stycznia do września tego roku. Wynika z niego, że w ciągu dziewięciu miesięcy powiat podjął się wykonania 22 zadań inwestycyjno-remontowych. Wykonał też 66 remontów cząstkowych oraz kilkadziesiąt prac związanych z utrzymaniem obiektów inżynieryjnych, odwodnieniem dróg, wycinką krzewów i poprawą oznakowania. Na 17 zadań powiat pozyskał wsparcie z gmin w wysokości 1 mln 676 tys. zł, a z Funduszu Dróg Samorządowych – blisko 7 mln zł na przebudowę odcinków łączących miejscowości Różopole – Piotrkowice oraz Konin – Rudzica.5t Do dofinansowania z Funduszu zakwalifikowały się także trzy kolejne zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Krzymów - Paprotnia”,  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P Stare Miasto - Lisiec Wielki - Niklas  - Etap I” oraz „„Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłężna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piortkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłężna”.

O oświacie i pomocy gminom. Radni powiatowi byli jednogłośni
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole