LM.plWiadomościWielkopolskie bloki z fotowoltaiką? Ruszają „Słoneczne dachy”

Wielkopolskie bloki z fotowoltaiką? Ruszają „Słoneczne dachy”

Dodano:
Wielkopolskie bloki z fotowoltaiką? Ruszają „Słoneczne dachy”

Na program "Słoneczne dachy" przeznaczonych 100 mln zł. Nabór rusza 1 marca 2020. Program pilotażowo będzie realizowany w województwie wielkopolskim.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się na terenie Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Winogrady” w Poznaniu, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wraz z prezesem zarządu WFOŚiGW w Poznaniu,  Jolantą Ratajczak przedstawili założenia programu „Słoneczne Dachy” adresowanego do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1 marca 2020 roku rozpocznie nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W ramach programu spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota może zaciągnąć preferencyjną pożyczkę na zadania termomodernizacyjne, a także na instalację fotowoltaiczną PV o mocy do 50 kW. Tak wytworzona energia może być wykorzystana w częściach wspólnych budynku – na klatkach schodowych, w piwnicach, garażach czy do zasilania wind. – Słoneczne dachy czy Mój prąd to programy, które są elementem strategii rządu premiera Mateusza Morawieckiego w kontekście wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zapowiedzi tych działań premier przedstawił w expose, a dziś jesteśmy świadkami ich realizacji – mówił wojewoda Łukasz Mikołajczyk. – Niższe koszty eksploatacji budynku przełożą się na niższe rachunki mieszkańców. To wielka szansa dla wielkopolskich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które dzięki tej inwestycji wyjdą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Mamy na ten cel 100 mln zł i jako Wielkopolska szansę pilotażu, dlatego zwracam się do wszystkich podmiotów, które mogą być beneficjentami – skorzystajcie, to duże przedsięwzięcie i wielka korzyść dla mieszkańców. 

Z otrzymanej pożyczki można będzie pokryć koszty związane z zakupem i montażem kompletnych systemów fotowoltaicznych np. paneli słonecznych, a także koszty termomodernizacji budynków. – Program Słoneczne Dachy jest realizowany we współpracy narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. NFOŚiGW przekaże na wielkopolskie przedsięwzięcie 80 mln zł, a 20 mln zł będą stanowiły środki własne WFOŚiGW w Poznaniu. Wysokość otrzymanej pożyczki nie jest ograniczona - mówi prezes zarządu WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak.

Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w Poznaniu może być częściowo umorzona do wysokości:

- 15 proc. udzielonej kwoty, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, pod warunkiem równoczesnej wymiany źródła ciepła i termomodernizacji, w tym: modernizacja przegród zewnętrznych budynku (izolacja cieplna); wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej; przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, audyt energetyczny jako element przedsięwzięcia, budowa przyłączy gazowych i cieplnych;

- 10 proc. udzielonej kwoty, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej, na przedsięwzięcia dotyczące: przebudowy systemów wentylacji lub budowy instalacji chłodzących w modernizowanych energetycznie budynkach; zakupu, montażu i uruchomienia instalacji PV do 50 kW na potrzeby części wspólnych istniejących budynków, budowy pozostałych instalacji OZE, wymiany oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych budynków;

Pożyczka udzielona ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW może zostać częściowo umorzona w wysokości 10 proc. na przedsięwzięcia dotyczące zakupu, montażu i uruchomienia kompletnej instalacji PV do 50 kW, służącej na potrzeby części wspólnych istniejących budynków, dostosowanej do współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku. Wraz z rozpoczęciem naboru WFOŚiGW w Poznaniu zorganizuje także cykl spotkań informacyjnych, których adresatami będą zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych:

- subregion koniński – 04.03.2020 r.

- subregion kaliski – 12.03.2020 r.

- subregion pilski – 19.03.2020 r.

- subregion poznański – druga połowa marca br.

 

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole