WYSZUKIWARKA
zamknij
ZALOGUJ SIĘ
zamknij
zaloguj się przez facebook-a
facebook
wyszukiwarka

Przedsiębiorcy chętnie korzystają ze wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w ramach „Tarczy Antykryzysowej”

Materiał promocyjny

Dodano: 28.04.2020 12:45

Prawie 2000 mikroprzedsiębiorstw złożyło już wnioski o pożyczkę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie w ramach „Tarczy Antykryzysowej”.

Wprowadzony w połowie marca stan epidemii koronawirusa nałożył również na urzędy konieczność zmiany formuły pracy. Koniński PUP wyłączył bezpośrednią obsługę interesantów. Nie są świadczone w tradycyjnej formie pośrednictwo i doradztwo zawodowe, a wszystkie dokumenty i wnioski składać można przez portal praca.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Natomiast wnioski o przyznanie pomocy z tzw. „Tarczy Antykryzysowej” można również wrzucać do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do siedziby PUP przy ul. Zakładowej. - Nasz Powiatowy Urząd Pracy przeorganizował swoją pracę tak, aby mimo istniejącej trudnej sytuacji jak najlepiej dostosować obsługę osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców dla ich potrzeb. Urząd dąży do tego, aby obsługa i możliwa pomoc została udzielona w możliwie najkrótszym czasie – mówi Stanisław Bielik, starosta koniński.

W ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej” koniński PUP udzielić może niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorstw i do tej pory udzielonych zostało już 449 pożyczek na kwotę 2 245 000 zł. Ponadto PUP może dofinansować część kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinansować część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorców, a także dofinansować część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (nabór został ogłoszony 20 kwietnia). - Według danych z 24 kwietnia br. do PUP w Koninie wpłynęło 1976 wniosków o jednorazową pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy oraz 62 wnioski na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności i na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek – informuje Anna Biegasiewicz, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

Tak duże zainteresowanie przedsiębiorców wsparciem oferowanym przez PUP spowodowało, że konieczne były przesunięcia pracowników w ramach poszczególnych komórek do realizacji nowych zadań i rejestracji osób. - Sytuacja gospodarcza w jakiej się znajdujemy jest wyjątkowa i nieporównywalna do kryzysów z jakimi dotychczas mieliśmy do czynienia. Natomiast rynek pracy jest odbiciem zachodzących w niej zmian. Aktualny poziom bezrobocia w regionie konińskim to 6 170 osób i jest o 1,3% wyższy niż w końcu marca br. Jest to niewielki wzrost, spowodowany głównie tym, że do tej pory do rejestracji w urzędzie trafiają osoby, które nie były zatrudniane na etatach. Są to samozatrudnieni bądź pracujący na umowach cywilno-prawnych, pracujący w branżach wyłączonych z funkcjonowania (np. gastronomia, hotelarstwo, usługi kosmetyczne, fryzjerskie). Warto tu zaznaczyć, że zdecydowaną większość rynku pracy stanowią pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Tam zwykle okresy wypowiedzenia to 1-3 miesięcy, a więc ewentualnych większych przyrostów bezrobocia można spodziewać się w maju i czerwcu – podkreśla Anna Biegasiewicz.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabywają osoby, które w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania we właściwym powiatowym urzędzie pracy udokumentowały co najmniej 365 dni okresów zaliczanych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Jeśli natomiast chodzi o świadczenie opieki zdrowotnej to prawo do niej ustaje po upływie 30 dnia od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego, jak informuje Anna Biegasiewicz, osoba bezrobotna zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłoszeni wcześniej do ubezpieczenia przy niej członkowie rodziny, mogą jeszcze przez 30 dni korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych np. po utracie pracy lub wyrejestrowaniu z PUP .

Wszelkie aktualne informacje dotyczące rynku pracy, informacje dla osób bezrobotnych, rejestracji internetowej, ale również zasad wsparcia z „Tarczy Antykryzysowej” dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, pod adresem: konin.praca.gov.pl lub na profilu PUP w mediach społecznościowych.

 

*** *** ***

Koronawirus w Polsce stał się faktem. Bądź na bieżąco! Nie panikujemy, rzetelnie informujemy. Każdą informację weryfikujemy u źródła, nie publikujemy plotek ani informacji niesprawdzonych. Nie ścigamy się.

 

Regionalne informacje dot. koronawirusa znajdziecie pod adresem https://www.lm.pl/tagi/koronawirus

*** *** ***

Chcesz nas zainteresować tematem? Czekamy na sygnały/materiały. Piszcie na alert@lm.pl.

Czytaj więcej na temat:biznes,   koronawirus,   wsparcie,   urząd pracy
Copyright © 1999 - 2020 LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
programowanie: PERSABIO