LM.plWiadomościCzy konińskie szkoły są tolerancyjne? Powstał kolejny ranking

Czy konińskie szkoły są tolerancyjne? Powstał kolejny ranking

Dodano: , Żródło: LM.pl
Czy konińskie szkoły są tolerancyjne? Powstał kolejny ranking

Osiem szkół z Konina i powiatu konińskiego wzięło udział w rankingu szkół tolerancyjnych i wolnych od mowy nienawiści. Badanie przeprowadziło Przedwiośnie - młodzieżówka partii Wiosna.

To już kolejny tego typu ranking stworzony w regionie konińskim. Działacze Przedwiośnia rozesłali ankiety do ośmiu szkół z terenu regionu konińskiego, w których pytali uczniów o kwestie związane z dyskryminacją, tolerancją i bezpieczeństwem. Podopieczni placówek anonimowo odpowiadali m.in. na takie pytania jak: ,,Czy doświadczyłaś/-eś dyskryminacji, odrzucenia ze względu na płeć?", ,,Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole?", ,,Czy doświadczyłaś/-eś przemocy fizycznej?". - W ankietach pytaliśmy o sytuację w szkołach: kwestię równouprawnienia płci, tolerancji i mowy nienawiści wobec osób innej narodowości, pochodzenia, czy orientacji seksualnej - tłumaczy Piotr Czerniejewski.

Łącznie ankiety wypełniło 655 uczniów, średnio koło setki na szkołę. Udziału w ankiecie odmówił samorząd uczniowski Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego, natomiast w klasyfikacji nie ujęto Zespołu Szkół Technicznych, ankietę wypełniło tam bowiem zbyt mało uczniów, by wyniki były wiarygodne. Maksymalnie można było uzyskać 96 pkt. - Szkoła wolna od nienawiści i dyskryminacji powinna otrzymać te 96 punktów. To jest tak naprawdę poziom zero, który powinien być standardem - ocenia Piotr Czerniejewski.

Żadna ze szkół takiego wyniku nie osiągnęła. Najlepsza sytuacja jest w II Liceum Ogólnokształcącym w Koninie (76,2 pkt), drugie miejsce zajęło III Liceum Ogólnokształcące w Koninie (74,4 pkt), a trzecie - jedyna badana szkoła z powiatu konińskiego, czyli Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie (73,2 pkt). Według ankietowanych najgorsza sytuacja ma być w I Liceum Ogólnokształcącym w Koninie, które uzyskało jedynie 68 pkt. Ponadto szkoły klasyfikowane były w trzech kategoriach: ,,Równouprawnienie", ,,Toleracja osób LGBT+" i ,,Szkoła wolna od ksenofobii" (dokładne wyniki poniżej).

Co konkretnie wskazywali ankietowani? - Z odpowiedzi jasno wynika, że zdarzały się pobicia, zdarzały się wyzwiska, śmianie z seksistowskich żartów przez nauczycieli - wyjaśnia Piotr Czerniejewski, a Emma Szubert dodaje: - Najgorzej ze wszystkich wypadły pytania dotyczące pojawiania się stereotypów w książkach szkolnych, organizacji tęczowych piątków, zaufania do powiedzenia psychologowi szkolnemu, bądź nauczycielowi o doświadczanej dyskryminacji oraz o skali otrzymywanej pomocy w takich przypadkach, ale również o braku warsztatów nt. mowy nienawiści lub dyskryminacji. 

Młodzi działacze Przedwiośnia chcą temu przeciwdziałać, dlatego w środę złożyli wniosek na ręce prezydenta Konina, w którym postulują wprowadzenie dodatkowych zajęć do szkół nt. edukacji seksualnej, antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej. - Takie rozwiązanie istnieje już w poznańskich szkołach. Koszt takich zajęć to ok. 200 tys. zł dla ok. 80 szkół. W Koninie jest zdecydowanie mniej szkół, więc ten koszt byłby niższy - mówi Natalia Klimczak. 

Ranking ogólny (maksymalnie 96 pkt, średnia: 72,46 pkt - 75,48% z wszystkich możliwych):
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie - 76,24 pkt.
2. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie - 74,43 pkt
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie - 73,26 pkt
4. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie - 72,76 pkt
5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie - 72,5 pkt
6. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie - 69,5 pkt
7. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie - 68,52 pkt.

Równouprawnienie (maksymalnie 25 pkt, średnia: 18,91 pkt - 75,63% z wszystkich możliwych):
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie - 19,79 pkt
2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie - 19,45 pkt
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie - 19,44 pkt
4. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie - 19,34 pkt
5. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie - 19,20 pkt
6. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie - 17,83 pkt
7. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie - 17,29 pkt.

Tolerancja osób LGBT+ (maksymalnie 40 pkt, średnia: 29,88 pkt - 74,69% z wszystkich możliwych):
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie - 31,84 pkt
2. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie - 31,09 pkt
3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie - 29,84 pkt
4. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie - 29,67 pkt
5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie - 29,23 pkt
6. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie - 28,74 pkt
7. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie - 28,73 pkt.

Szkoła wolna od ksenofobii (maksymalnie 31 pkt, średnia: 23,68 pkt - 76,37% z wszystkich możliwych):
1. II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie - 24,60 pkt
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie - 24,59 pkt
3. III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie - 24 pkt
4. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie - 23,89 pkt
5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie - 23,21 pkt
6. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie - 22,94 pkt
7. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie - 22,49 pkt.

Czy konińskie szkoły są tolerancyjne? Powstał kolejny ranking
1593610069-oihl4o-_mg_8890.jpg
1593610069-y8wwcb-_mg_8901.jpg
1593610069-202gsl-_mg_8905.jpg
1593610109-3806s6-_mg_8883.jpg
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole