LM.plWiadomościRanking Perspektywy 2020. PWSZ w Koninie jest w środku stawki

Ranking Perspektywy 2020. PWSZ w Koninie jest w środku stawki

Dodano: , Żródło: LM.pl
Ranking Perspektywy 2020. PWSZ w Koninie jest w środku stawki

Piętnaste miejsce na 34 sklasyfikowane uczelnie zawodowe zajęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie w tegorocznym rankingu Perspektywy. To awans o jedno miejsce w porównaniu do zeszłego roku.

W piątek Fundacja Perspektywy opublikowała tegoroczne rankingi uczelni akademickich, uczelni niepublicznych i publicznych uczelni zawodowych. W tej ostatniej klasyfikacji znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. W gronie 34 uczelni konińska placówka uplasowała się na piętnastym miejscu.

Ranking tworzony jest na podstawie pięciu badanych czynników. To prestiż (ocena przez kadrę akademicką), losy absolwentów uczelni na rynku pracy (wskazania uczelni wśród pracodawców i wysokość zarobków absolwentów), siła naukowa (m.in. prowadzone kierunku studiów, liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez kadrę uczelni), warunki kształcenia i umiędzynarodowienie (liczba studentów obcokrajowców, wymiany studenckie, czy liczba nauczycieli cudzoziemców).

Maksymalny wynik to 100 punktów, uzyskuje go najlepsza uczelnia, a punktacja kolejnych jest odnośnikiem do tego wyniku. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła w tym roku Akademia im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wlkp. PWSZ w Koninie uzyskała 61,30 pkt. Z jednej strony konińska uczelnia awansowała w rankingu jedno miejsce w porównaniu do zeszłego roku, z drugiej jednak strony jej strata do zwycięzcy w tym roku wzrosła. 

PWSZ w Koninie najlepiej wypadła w kategorii przyjazdów studentów w ramach wymian, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Wysoko konińską uczelnię oceniają również pracodawcy (58,37 pkt na 100 możliwych), dobrze wypadły również ekonomiczne losy absolwentów (57,04 pkt) i nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach (57,67 pkt). Najgorzej PWSZ wypadła w ramach oceny parametrycznej MNiSW (0 pkt), wielokulturowości środowiska akademickiego (0 pkt) i liczby studentów cudzoziemców (0,81 pkt).

Wyniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:
Ocena ogólna: 61,3
Ocena przez kadrę akademicką: 38,62 pkt
Preferencje pracodawców: 58,37 pkt
Ekonomiczne losy absolwentów: 57,04 pkt
Prowadzenie kierunku magisterskiego: 50 pkt
Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach: 57,67 pkt
Ocena parametryczna: 0 pkt
Rozwój kadry własnej: 27,95 pkt
Uprawnienia doktorskie: 0 pkt
Warunki kształcenia: 48,90 pkt
Studenci cudzoziemcy: 0,81 pkt
Nauczyciele akademiccy z zagranicy: 12,62 pkt
Wielokulturowość środowiska akademickiego: 0 pkt
Wymiana studencka (wyjazd): 12,77 pkt
Wymiana studencka (przyjazd): 100 pkt.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole