WYSZUKIWARKA
zamknij
ZALOGUJ SIĘ
zamknij
zaloguj się przez facebook-a
facebook
wyszukiwarka

Kazimierz Biskupi. Podsumowanie 2020 roku. Inwestycje za ponad 10 milionów

Materiał promocyjny

Dodano: 22.03.2021 09:18

Początek roku to dobry czas na dokonywanie podsumowań roku poprzedniego. Przez minionych dwanaście miesięcy wydarzyło się naprawdę wiele, szczególnie gdy na początku mijającego roku wyznacza się ambitne cele, zakładające wielokierunkowy rozwój i długo oczekiwane zmiany.

Ubiegły rok w naszej gminie był intensywny pod wieloma względami. Był to bowiem czas wielu inwestycji, zmian i realizacji nowych inicjatyw. Wymagały one innowacyjnego podejścia w zakresie pozyskiwania środków finansowych, jak również wykorzystania pojawiających się szans rozwojowych. Wiele z nich już dziś udało się zrealizować, a pozostałe są nadal w realizacji, przez co na ostateczne efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać - mówi wójt gminy Grzegorz Maciejewski.

We wszystkich zrealizowanych zadaniach ważne było, by w miarę możliwości odwoływać się do zewnętrznych źródeł finansowania, odciążając tym samym gminny budżet. W roku 2020 na terenie gminy zrealizowano inwestycje za kwotę ponad 10 milionów złotych, a znaczna część tych pieniędzy pochodziła ze źródeł zewnętrznych.

Inwestycje drogowe

W ubiegłym roku na terenie naszej gminy przebudowano drogi o łącznej długości 3150 mb., z czego 3085 mb. o nawierzchni bitumicznej i 65 mb. o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Wykonano również zatokę parkingową na potrzeby placówek opiekuńczych w Kazimierzu Biskupim na 19 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych wybudowano chodniki o łącznej powierzchni 4840 m2.

Z większych inwestycji drogowych możemy wymienić: „Przebudowę ul. Południowej w m. Bielawy” o wartości 2 224 280,36 zł (z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano środki w wysokości 850 012 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 849 101 zł, łącznie dofinansowanie – 1 699 113,00 zł), „Przebudowę drogi gminnej w m. Wola Łaszczowa” o wartości 1 818 866,28 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 789 155 zł), „Przebudowę ul. Matejki w m. Posada” o wartości szacunkowej 704 500,65 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 351 310,66 zł), „Remont drogi Nieświastów – Komorowo” o wartości 359 819,56 zł (100% remontu pokryła PAK KWB Konin), „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Daninów” o wartości 298 472,78 zł (dofinasowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych –125 000 zł), „Remont łącznika ul. Chełmońskiego w Posadzie z ul. Zakładową w Koninie” realizacja z miastem Konin ( wkład gminy wyniósł 139 014,90 zł), „Przebudowę ulicy Nałkowskiej w m. Posada – etap I” o wartości 118 777,20 zł (środki zewnętrzne w wysokości 109 750 zł), „Remont chodników przy ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim” – 96 701,06 zł, „Remont chodników na os. Zawadzkiego w Kazimierzu Biskupim” – 74 793,84 zł, „Budowa zatoki parkingowej w Kazimierzu Biskupim na potrzeby placówek opiekuńczych” – 57 188 zł, „Budowa chodnika przy ul. Północnej w m. Bielawy” – 57 200 zł ( 34 041,70 zł pochodziło z funduszu sołeckiego), czy „Remont ulicy Sportowej w Kazimierzu Biskupim” –54 041,27 zł.

Oświetlenie i ochrona środowiska

W roku 2020 inwestycje obejmowały także wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED o łącznej ilości wykonanych punktów świetlnych – 74. Nowoczesne oświetlenie zostało wykonane między innymi na ul. Południowej w Bielawach, w Woli Łaszczowej, wzdłuż nowo wybudowanego chodnika przy drodze powiatowej nr 3222P Wola Łaszczowa – Gosławice, czy w miejscowości Daninów. Łączny koszt wykonania robót wyniósł 461 540,21 zł. W miejscowości Dobrosołowo kontynuowana była wymiana wodociągu azbestowego na PCV o wartości 373 967 zł, aby przygotować istniejącą infrastrukturę wodociągową pod planowaną przebudowę drogi powiatowej, która realizowana będzie w tym roku.

Opieka zdrowotna i oświata

W roku 2020 przystąpiono do kapitalnego remontu wnętrza budynku ośrodka zdrowia w Kazimierzu Biskupim. Znajdujące się obecnie w części parterowej pomieszczenia fizjoterapii, zostaną przeniesione na I piętro budynku, natomiast w ich miejsce zaprojektowano pomieszczenia laboratorium analitycznego, poczekalnię, łazienkę dla osób niepełnosprawnych oraz gabinety lekarskie. Cały obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów pożarowych oraz sanitarnych, jak i dla osób niepełnosprawnych. Wartość tych prac wynosi ok. 625 tys. zł.

Inwestycje dotyczyły także jednostek oświatowych. W ubiegłym roku dokonano zakupu laptopów do nauki zdalnej w szkołach podstawowych – 44 sztuki za kwotę 135 000 zł (100% dofinasowania z EFRR Program Operacyjny Polska Cyfrowa). W Szkole Podstawowej w Dobrosołowie wykonano pracownię przyrodniczą o wartości 75 000 zł (100% dofinasowania z subwencji oświatowej MEN).

Sport i rekreacja

W roku 2020 zrealizowano zadania inwestycyjne w obszarze sportu i rekreacji. Największe z nich to: „Budowa szatni sportowej przy Stadionie 700-lecia w Kazimierzu Biskupim” o wartości 224 100,72 zł (na ten cel otrzymano dofinasowanie ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na Medal” w wysokości 100 000 zł), „Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego w Posadzie” –189 383,52 zł (33 000 zł pochodziło z funduszu sołeckiego), „Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego w m. Wieruszew” – 141 224,97 zł (47 000 zł pochodziło z funduszu sołeckiego), „Budowa placu zabaw przy ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim” – 78 837 zł (16 000 zł pochodziło z funduszu sołeckiego), „Budowa placu zabaw przy ul. Bielawy w Kazimierzu Biskupim” – 77 837 zł (15 500 zł pochodziło z funduszu sołeckiego), „Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego w m. Kamienica”– 25 000 zł (22 000 zł pochodziło z funduszu sołeckiego), „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem oświetlenia i monitoringu na placu zabaw w m. Nieświastów” – 21 938,88 zł (100% pokryto z funduszu sołeckiego), „Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego - opracowanie dokumentacji i wykonanie altany” – 18 999,20 zł (100% pokryto z funduszu sołeckiego), czy „Prace remontowe w pomieszczeniach szatni i zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Kozarzewku” – 56 660 zł (30 612,30 zł pochodziło z funduszu sołeckiego).

Ochotnicze Straże Pożarne

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców dbamy również o dobrą współpracę z ochotniczymi strażami pożarniczymi. Środki w wysokości 10 000 zł przeznaczone zostały na utrzymanie gotowości bojowej i remonty w OSP Jóźwin. Ponadto w 2020 r. udało się pozyskać dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej OSP Bielawy i OSP Jóźwin. W sumie wartość otrzymanego wsparcia wyniosła 41 672,65 zł.

Wymienione projekty, inicjatywy i realizacje to dopiero początek zmian wprowadzanych w naszej gminie. – Zdaję sobie sprawę, że potrzeby naszej gminy są dużo większe, dlatego nie zatrzymujemy się w działaniu. Krok po kroku realizowane będą kolejne zadania inwestycje, które służyć będą wszystkim mieszkańcom gminy. Z roku na rok udaje nam się zwiększać nakłady finansowe na inwestycje, a już dzisiaj mogę powiedzieć, że rok 2021 zapowiada się pod tym względem bardzo dobrze - podsumowuje Grzegorz Maciejewski.

 

slajd 1 z 14
NASTĘPNY SLAJD

 

*** *** ***

Koronawirus w Polsce stał się faktem. Bądź na bieżąco! Nie panikujemy, rzetelnie informujemy. Każdą informację weryfikujemy u źródła, nie publikujemy plotek ani informacji niesprawdzonych. Nie ścigamy się.

 

Regionalne informacje dot. koronawirusa znajdziecie pod adresem https://www.lm.pl/tagi/koronawirus

*** *** ***

Chcesz nas zainteresować tematem? Czekamy na sygnały/materiały. Piszcie na alert@lm.pl.

Czytaj więcej na temat:kazimierz biskupi,   inwestycje
Copyright © 1999 - 2021 LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
programowanie: PERSABIO