LM.plWiadomościRanking Perspektywy. Awans PWSZ w Koninie. Czternaste miejsce

Ranking Perspektywy. Awans PWSZ w Koninie. Czternaste miejsce

Dodano: , Żródło: LM.pl
Ranking Perspektywy. Awans PWSZ w Koninie. Czternaste miejsce

Czternaste miejsce na dwadzieścia sklasyfikowanych państwowych szkół zawodowych zajęła w tegorocznym rankingu Perspektywy PWSZ w Koninie. To awans o jedną pozycję względem zeszłego roku.

W tegorocznym rankingu ujętych zostało zaledwie dwadzieścia państwowych szkół zawodowych. To prawie dwa razy mniej, niż w zeszłym roku. Czternaste miejsce w rankingu zajęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Konińska placówka awansowała w rankingu o jedno miejsce względem zeszłego roku.

Ranking tworzony jest na podstawie sześciu badanych czynników. To prestiż (ocena przez kadrę akademicką), ekonomiczne losy absolwentów (m.in. zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania, czy zatrudnialność abssolwentów), siła naukowa (m.in. nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, czy rozwój kadry własnej), potencjał dydaktyczny (dostępność kadry dla studentów i prowadzone kierunki studiów), współpraca z gospodarką (efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków i studia podyplomowe) oraz umiędzynarodowienie (liczba studentów-cudzoziemców i wymiany studenckie).

Maksymalny wynik to 100 punktów, uzyskuje go najlepsza uczelnia, a punktacja kolejnych jest odnośnikiem do tego wyniku. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła w tym roku Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. PWSZ w Koninie uzyskała 63,8 pkt – strata konińskiej placówki do najlepszej szkoły w tym roku zmalała.

Najlepiej PWSZ w Koninie wypadła w kat. prowadzone kierunki studiów – 78,72 pkt najlepszego wyniku, dostępność dla studentów kadr wysoko wykwalifikowanych – 73,96 pkt i nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – 66,67 pkt. Najsłabiej w kat. efektywność pozyskiwania środków zewnętrznych – 0 pkt, ocena parametryczna – 0 pkt i studenci cudzoziemcy – 0,99 pkt.

Wyniki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie:
Ocena ogólna: 63,8 pkt
Ocena przez kadrę akademicką: 55,2 pkt
Ekonomiczne losy absolwentów: 49,77 pkt
Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach: 66,67 pkt
Ocena parametryczna: 0 pkt
Rozwój kadry własnej: 19,34 pkt
Dostępność dla studentów kadr wysoko wykwalifikowanych: 73,96 pkt
Prowadzone kierunki studiów: 78,72 pkt
Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych: 0 pkt
Studenci cudzoziemcy: 0,99 pkt
Wymiana studencka – wyjazdy: 11,42 pkt.

fot. pwsz.konin.edu.pl

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole