LM.plWiadomościMiasto zaskarży postanowienie ministra wstrzymujące likwidację „Hutniczej"

Miasto zaskarży postanowienie ministra wstrzymujące likwidację „Hutniczej"

Dodano: , Żródło: LM.pl
Miasto zaskarży postanowienie ministra wstrzymujące likwidację „Hutniczej"
Oświata

Władze Konina nie rezygnują z planów likwidacji Zespołu Szkół Technicznych. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżone zostanie postanowienie Ministra Edukacji i Nauki w tej sprawie.

W styczniu tego roku Rada Miasta Konina przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji Zespołu Szkół Technicznych. Placówka miała być wcielona do ZS CKU w Koninie. Nie zgodził się na to jednak Wielkopolski Kurator Oświaty, wydając w marcu negatywną opinię w tej sprawie. Miasto złożyło na tę opinię zażalenie do Ministra Edukacji i Nauki, wskazując nie tylko na braki merytoryczne, ale również uchybienia proceduralne podczas jej wydawania. Minister argumentacji miasta jednak nie podzielił i w kwietniu podtrzymał postanowienie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Dopiero 17 listopada miasto otrzymało uzasadnienie tej decyzji. – Po przekroczeniu wszelkich terminów ustawowych – podkreślał w środę Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina. – Chcemy sprawę, która toczy się już na poziomie sporu prawnego, doprowadzić do końca. Przynajmniej w czterech zasadniczych punktach postanowienie ministra jest przekroczeniem prawa.

Jak argumentował Witold Nowak minister podtrzymał postanowienie kuratora, które w opinii władz miasta, było obarczone błędami formalnymi. Kurator miał wyznaczyć przedstawicielom miasta trzydniowy termin na zapoznanie się z materiałami sprawy. Trzydniowy termin upłynął 19 marca, a już 16 marca kurator wydał swoją opinię. Ponadto, jak wyliczał zastępca prezydenta Konina, minister wskazał na brak uchwał o przekształceniu szkół wchodzących w skład ZST. – Oczywistym jest, że tych uchwał nie było i być nie mogło, bo państwo radni wyrazili jedynie uchwałę intencyjną. Postępowanie w tym przedmiocie jest jeszcze w toku, więc nie było prawnej możliwości podjęcia takich uchwał.

Minister wskazał ponadto, że władze miasta nie poinformowały o planowanych zmianach rodziców uczniów. – Pominął jednak, że w przypadku jednego z rodziców ten nie żyje, a w przypadku drugiego rodzica opiekunem dziecka jest nie rodzic, tylko babcia – wyjaśniał dalej Witold Nowak. – Minister rozpatrując zażalenie Miasta Konina nie przeprowadził w ogóle swojego postępowania wyjaśniającego, do czego jest zobowiązany. Swoje rozstrzygnięcie wydał jedynie na podstawie materiałów kuratora.

Radni zgodzili się, by władze Konina skierowały sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Za byli radni KO, Lewicy, Wspólnego Konina (Maciej Ostrowski był nieobecny), niezrzeszony Jarosław Sidor, i Marek Waszkowiak z PiS, przeciw pozostali radni PiS i niezrzeszony Jakub Eltman.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole