LM.plWiadomościPiłka jest w grze. Dofinansowanie na przebudowę stadionu w Koninie

Piłka jest w grze. Dofinansowanie na przebudowę stadionu w Koninie

Dodano:
Piłka jest w grze. Dofinansowanie na przebudowę stadionu w Koninie

Jest znaczące dofinansowanie rządowe na remont najstarszego stadionu w Koninie.

- Zdobyliśmy ponad 6,8 miliona z ministerialnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę stadionu im. Mariana Paska. To maksymalna dotacja, jaką mogliśmy otrzymać i wyniosła 70 procent – ogłosił Piotr Korytkowski, prezydent Konina,

Chodzi o przebudowę stadionu im. Mariana Paska przy ulicy Dmowskiego w starej części Konina. - W ubiegłym roku miasto Konin poczyniło działania zawiązane z rozpoczęciem tej inwestycji, licząc na dofinansowanie zewnętrzne – przypomniał prezydent Konina. Cała przebudowa to około 10 milionów złotych. - Miasto nie byłoby w stanie przeprowadzić tej inwestycji z własnych środków – powiedział prezydent Konina. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to 70 procent tego zadania, czyli ponad  6,8 milonów złotych. W tegorocznym budżecie miasta zapisany zastanie milion złotych. Pozostała kwota, czyli ok.  2,9 mln złotych zapisana będzie w budżecie na 2022 roku. Za pełną kwotę prawei 10 milionów złotych, zostaną wybudowane dwa pełnowymiarowe boiska, jedno ze sztuczną, drugie z trawiastą nawierzchnią, z oświetleniem, odwodnieniem i nawodnieniem. Oprócz tego będzie boisko treningowe trawiaste. Powstanie infrastruktura towarzysząca związana z trybuną, która będzie zadaszona. Będzie również ogrodzenie całego obiektu i monitoring. Jak podkreślił prezydent Konina wszystkie działania były konsultowane z organizacjami sportowymi z miasta Konina.

- Chciałbym podziękować osobom sprzyjającym tej inwestycji – powiedział Piotr Korytkowski, prezydent Konina. - Obecność ministra Zbigniewa Hoffmanna i posła Witolda Czarneckiego świadczą o tym, że współpraca między samorządem a rządem istnieje. Możemy z sukcesem sięgać po środki krajowe. Bez tych środków nasza inwestycja nie byłaby możliwa do zrealizowania. A biorąc pod uwagę plany dotyczące wyspy Pociejewo, ta inwestycja jest konieczna. 

- Mieliśmy tutaj przychylność wicepremiera Piotra Glińskiego, ministra od kultury i sportu – dodał poseł PiS Witold Czarnecki. - On był naszym dobrym duchem. Trzymał rękę na pulsie. Kilka lat temu apelowałem do samorządowców: współpracujmy, nie przenośmy wojny z góry na dół. Dziękuję panu prezydentowi Konina i wierzę, że ta współpraca będzie się rozwijać. Nie dla pana, nie dla mnie, ale dla dobra wszystkich mieszkańców – zwrócił się poseł do prezydenta Konina.

Głos zabrał także minister i poseł Zbigniew Hoffmann. - Jesteśmy otwarci i zainteresowani, żeby współpracować z samorządem, ale z tamtej strony musi być inicjatywa i i impuls. Pan prezydent Konina pojawił się u mnie, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rozmawiał z posłem W. Czarneckim. Musi być wola dwóch stron. I ta wola była. Jest to modelowy przykład współpracy między rządem a samorządem. Mamy nadzieję, że to nie ostatni inicjatywa, która będzie skutkowała dużą transzą pieniędzy dla miasta, mieszkańców, regionu. Dla mnie to również taki kibicowski powodów do satysfakcji, jestem kibicem Lecha Poznań, a przecież patron stadionu Marian Pasek jest znany kibicom. 

- Te ponad 6 milionów wsparcia ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości dla samorządu, mieszkańców to bardzo poważny zastrzyk, ale to jest także zapowiedź dalszej współpracy, nie tylko w sporcie – deklarował dalej Zbigniew Hoffmann z Kancelarii Rady Ministrów. - Będziemy starali się pomagać, na ile to możliwe. Jest wiele potrzeb z różnych obszarów. Mamy szereg programów rządowych, z których samorząd miasta Konina będzie korzystał. Bardzo dużo zależy jednak od samorządowca, jeżeli ma pomysł, inicjatywę, przychodzi z propozycjami, to dla nas posłów jest obowiązek wobec tych, którzy nas wybrali, żeby z prezydentem miasta współpracować. Jak widać można współpracować mimo politycznych różnic, których przecież nie ukrywamy i taka współpraca będzie przynosiła efekty.

- Wiedzieliśmy, że infrastruktura sportowa w mieście wygląda słabo, żeby nie powiedzieć fatalnie. Zmieniamy to więc krok po kroku, czasem własnymi siłami naszych jednostek – powiedział Witold Nowak, zastępca prezydenta Konina. - Większe inwestycje bez wsparcia pieniędzy zewnętrznych, w a tym przypadku pieniędzy rządowych, nie byłyby możliwe do realizacji. Dziękuję panom posłom, że dostrzegli tę potrzebę. Dziękuję całemu zespołowi, który powołał pan prezydent, a któremu miałem przyjemność kierować, który przygotował dokumentację. Bo jesteśmy gotowi do realizacji tej inwestycji. Jak tylko podpiszemy umowę z ministerstwem, możemy rozpocząć procedurę przetargową. Dziękuję także klubom sportowym, które włączyły się w konsultacje dotyczące tego obiektu. Przed nami ciekawa i duża inwestycja, na która miasto czekało kilkadziesiąt lat.

Na finał tej „rozgrywki” podpisano pamiątkową piłkę, którą do przechowania otrzymała Ewa Kulczyńska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. Do pierwszego meczu na nowym stadionie.

Piłka jest w grze. Dofinasowanie na przebudowę stadionu w Koninie
Piłka jest w grze. Dofinasowanie na przebudowę stadionu w Koninie
Piłka jest w grze. Dofinasowanie na przebudowę stadionu w Koninie
Piłka jest w grze. Dofinasowanie na przebudowę stadionu w Koninie
Piłka jest w grze. Dofinasowanie na przebudowę stadionu w Koninie
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole