LM.plOferty pracyMłodszy Specjalista ds. Finansowych

Oferta pracy

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

Czym będziesz się zajmować?

 • Bieżące uzgadnianie sald rozrachunkowych odbiorców i dostawców krajowych i zagranicznych
 • Sporządzanie okresowo potwierdzeń sald rozrachunków
 • Przygotowywanie okresowo zestawienia rozrachunków terminowych i przeterminowanych
 • Przygotowywanie okresowo zestawienia rozrachunków z pracownikami
 • Ewidencja wyciągów bankowych w rejestrach kasowo/ bankowych według obowiązujących kodów banków
 • Przygotowanie zestawienia propozycji przelewów oraz realizacja płatności
 • Przygotowanie i weryfikacja operacji przeszacowania walut oraz wygenerowanie zapisu korygującego przeszacowania walut

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, bankowość)
 • Wiedza z zakresu finansów oraz rachunkowości
 • Minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Umiejętność analizy dużej ilości danych
 • Bardzo dobra znajomość Ms Excel

Oferujemy:

 • Solidne wsparcie w realizacji własnych celów zawodowych 
 • Możliwość zdobycia doświadczenia u lidera w branży FMCG
 • Możliwość rozwoju i awansu 

Aplikacje prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kupiec.pl

Prosimy do aplikacji dołączyć następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę Kupiec Sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Obowiązek informacyjny:
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usługi IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
 2. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 1. do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,
 2. do 36 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że:

 1. jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 2. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 3. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 4. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole