WYSZUKIWARKA
zamknij
ZALOGUJ SIĘ
zamknij
zaloguj się przez facebook-a
facebook
wyszukiwarka

OFERTA PRACY

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. eksportu

Miejsce pracy: Straszków k. Kłodawy

Zakres obowiązków:

Oczekiwania:

Oferta:

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: straszkow@khbc.pl

PROSIMY O ZAWARCIE POD DOKUMENTEM CV PODPISANEJ KLAUZULI:

„Niniejszym oświadczam, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Kutnowską Hodowlę Buraka Cukrowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszkowie 12, 62-650 Kłodawa, NIP: 775-001-13-13, REGON: 610172973, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Wskazuję, że dane osobowe podaję w sposób dobrowolny i oświadczam, iż są one zgodne z prawdą.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich przysługujących mi prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.”

Klauzula Informacyjna

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) przekazujemy informacje jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kutnowską Hodowlę Buraka Cukrowego Sp. z o.o.:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszkowie 12, 62-650 Kłodawa, NIP: 775-001-13-13, REGON: 610172973.
Kontakt z nami jest możliwy zarówno drogą elektroniczną na adres email rodo@khbc.pl; straszkow@ khbc.pl, telefonicznie pod numerem (63)2730809, a także tradycyjną drogą listowną na ww. adres.
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą  w celu rekrutacji.

3) Podanie Państwa danych jest wymogiem umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu wykonania w/w działania.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionego działania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy.
5) Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

Copyright © 1999 - 2019 LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
programowanie: PERSABIO