LM.plWiadomościGolina.Ponad 20 tys.zł więcej w budżecie na podwyżkę dla radnych

Golina.Ponad 20 tys.zł więcej w budżecie na podwyżkę dla radnych

Dodano: , Żródło: LM.pl
Golina.Ponad 20 tys.zł więcej w budżecie na podwyżkę dla radnych

Od marca golińscy radni będą otrzymywali wyższe diety niż dotychczas. Przeciwko podwyżce, podczas wczorajszej sesji zagłosowało tylko dwóch radnych.

O 100 zł więcej, od 1 marca zarabiać będą członkowie Rady Miejskiej w Golinie. Wiceprzewodniczący otrzymywać będzie teraz 1100 zł diety, przewodniczący komisji rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji – 1000 zł, a przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych, a także Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 900 zł. Członkowie trzech Komisji: Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji – 900 zł, a członkowie Komisji Budżetu i Finansów oraz Spraw Samorządowych, Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 800 zł. Natomiast członkowie jednej lub dwóch Komisji – 600 zł.

- Proponowana zmiana wysokości diet radnych skutkuje wzrostem środków finansowych w budżecie Gminy Golina na 2021 rok, w którym w dziale 750 rozdział 75022 §3030 zostało zaplanowane 150 000 zł. Skutki finansowe przyjęcia przedmiotowej uchwały spowodują wzrost wydatków na wypłatę diet radnych w roku budżetowym 2021 o kwotę 20 677,34 zł i zostaną sfinansowane z wpływu z podatku od nieruchomości osób fizycznych – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Przeciwko podwyżce, głośno opowiedział się jedynie Janusz Mirek.

- Jako mieszkaniec tej gminy, a teraz jako radny, nie zgadzam się aby z moich podatków były finansowane podwyżki dla radnych. Proponuję, aby wszystkie pieniądze z tego paragrafu były spożytkowane na poprawę infrastruktury. Podatek od nieruchomości, który płacimy wszyscy powinien być przeznaczany celowo, gospodarnie, z uzyskaniem najlepszych efektów. Nie widzę tu celowości, nie widzę gospodarności. Składam wniosek o odrzucenie projektu uchwały – mówił Janusz Mirek.

Wojciech Wojdyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Golinie postawił wniosek przeciwny i zaproponował przyjęcie projektu uchwały.

- Jeżeli radny Janusz Mirek uważa, że otrzymuje za wysoką dietę, to może ją w każdej chwili przekazać do Urzędu Miejskiego lub na wskazany przez niego cel – podsumował Wojciech Wojdyński.

Ostatecznie, 10 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. Po głosowaniu, radny Janusz Mirek złożył oświadczenie, w którym poinformował, że różnicę wynikającą z podwyżki będzie co miesiąc przeznaczał na samorząd uczniowski, po kolei w każdej szkole podstawowej w gminie Golina.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole