WYSZUKIWARKA
zamknij
ZALOGUJ SIĘ
zamknij
zaloguj się przez facebook-a
facebook
wyszukiwarka

Stare Miasto. Kolorowy rajd rowerowy. Ruszyły zapisy

Dodano: 8.06.2021 12:27

Gdzie: Gmina Stare Miasto 

Kiedy: 13 czerwca, od godz. 14.30 do 16.00

Zapisy  w bibliotece 

Organizatorem Kolorowego Rajdu Rowerowego są:

- Gmina Stare Miasto z siedzibą w Starym Mieście przy ul. Głównej 16 b, 62-571 Stare Miasto

- Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im prof. Joanny Papuzińskiej.

Celem rajdu jest promocja regionu oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Rajd odbędzie się

13 czerwca 2021 roku od godz. 14.30 do 16.00. Zbiórka od 13.45 – Plac przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Długość trasy rajdu ok. 21 km. Planowane zakończenie ok. godz. 16.00 na boisku Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim .

Start - godz. 14.30 – Żychlin – Plac przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, Janowice – droga serwisowa (wzdłuż A2) – Karsy – Modła Księża - Lisiec Wielki – Kazimierów – Tomaszew – Kruszyna. Meta – Lisiec Wielki - na boisku Szkoły Podstawowej.

Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie, następuje poprzez zgłoszenie udziału do Organizatora w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej nr telefonu 63 241 60 67 lub przed rajdem na placu w dniu 13 czerwca 2021 roku od godz. 13.45 do 14.30.

2. Liczba miejsc dla uczestników Rajdu jest ograniczona i zgodna z wytycznymi określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

3. Dzieci niepełnoletnie biorą udział w rajdzie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

5. Dokonując zgłoszenia, uczestnik składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

6. Organizator odpowiada za promocję, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie trasy przejazdu.

7. Przystępując do rajdu uczestnik (lub jego prawny opiekun) potwierdza, że nie występuje u niego infekcja i objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną oraz, że nie zamieszkiwał/a z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał/a kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem rajdu.

8. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów chorobowych (kaszel, katar, duszności) organizator ma prawo zakazać mu udziału w rajdzie.

9. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wcześniejsze zapisanie się na imienną listę u organizatora.

10. Osoby w pełni zaszczepione przeciw Covid-19 szczepionką dopuszczoną w UE zobowiązane są podać taką informację podczas zapisu u Organizatorów.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu do zaświadczenia potwierdzającego pełne zaszczepienie przeciw Covid-19 u uczestnika rajdu.

12. Uczestnik rajdu (lub jego prawny opiekun) przystępując do rajdu potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptuje klauzule RODO umieszczoną na stronach internetowych organizatorów: www.bibliotekastaremiasto.pl lub www.stare-miasto.pl

Zasady zachowania

1. Należy jechać równo i spokojnie w szyku.

2. Poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m.

3. Zabronione jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.

4. Każdy uczestnik dojeżdża na metę Rajdu we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, poruszając się po drogach przestrzegając przepisy oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących rowerzystów.

5. Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasku rowerowego.

8. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań.

9. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu, obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora, który przed rajdem przypomni zasady bezpiecznej jazdy.

10. Na starcie rajdu uczestnicy, którzy wcześniej dokonali zapisu u organizatora otrzymają numer startowy (w postaci naklejki )

11. Na mecie, po zakończeniu rajdu wśród osób posiadających numer startowy zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

12. W Bibliotece Publicznej można zakupić koszulki okolicznościowe.

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

14. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną.

  • Stare Miasto. Kolorowy rajd rowerowy. Ruszyły zapisy

 

*** *** ***

Koronawirus w Polsce stał się faktem. Bądź na bieżąco! Nie panikujemy, rzetelnie informujemy. Każdą informację weryfikujemy u źródła, nie publikujemy plotek ani informacji niesprawdzonych. Nie ścigamy się.

 

Regionalne informacje dot. koronawirusa znajdziecie pod adresem https://www.lm.pl/tagi/koronawirus

*** *** ***

Chcesz nas zainteresować tematem? Czekamy na sygnały/materiały. Piszcie na alert@lm.pl.

Czytaj więcej na temat:rajd rowerowy,   Stare Miasto,  

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

KOMENTOWAĆ MOGĄ TYLKO OSOBY ZALOGOWANE

max 1000 znaków (0)
max 28 znaków (0)

Twój komentarz może zostać przeczytany przez tysiące osób. Wydawca portalu LM.pl spółka LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za jego treść. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach. Zgodnie z ust. 16 Regulaminu Twój komentarz może zostać opublikowany nie tylko na tej stronie, ale również w innych mediach.
Komentarze nie na temat są usuwane.

Copyright © 1999 - 2021 LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
programowanie: PERSABIO