LM.plWiadomościKonin na wysokiej pozycji w rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans“

Konin na wysokiej pozycji w rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans“

Dodano: , Żródło: LM.pl
Konin na wysokiej pozycji w rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans“

Konin na dziesiątym miejscu Ogólnopolskiego Rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans“. Opracował go Evidence Institut z Warszawy, który od lat zajmuje się badaniami w obszarze oświaty.

W rankingu brane pod uwagę są trzy składowe. Pierwszą z nich jest zróżnicowanie wyników uczniów na egzaminie ósmoklasisty. Im niższe nierówności, tym wyższa pozycja w rankingu. Drugą składową są wyniki najsłabszych uczniów w gminie na tym samym egzaminie. Im wyższe są wyniki najsłabszych, tym wyższa pozycja w rankingu. Ostatnia składowa to procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną. Im większy, tym wyższa pozycja w rankingu. Szacując każdą składową rankingu, badacze odnieśli dane do dochodów własnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca (dane GUS) oraz wskaźnika udziału bezrobotnych (udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców w wieku produkcyjnym – dane GUS o bezrobociu rejestrowanym). W ten sposób gminy, które mają trudniejszą sytuację ekonomiczno-społeczną mogą być porównywane z gminami w obiektywnie lepszej sytuacji.

Nagrodę podczas wtorkowej Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości“ w Lublinie, odebrał zastępca prezydenta Konina – Witold Nowak.

– W Polsce jest 66 miast na prawach powiatu i cieszę się, że po raz pierwszy ktoś z zewnątrz docenił nasze starania na rzecz wzmacniania konińskiej oświaty – mówi Witold Nowak.

W analizie wykorzystano dane za ostatnie 4 lata (najnowsze dostępne dane). Końcowa pozycja w rankingu została obliczona jako średnia trzech składowych.

fot. UM Konin

Konin na wysokiej pozycji w rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans“
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole