LM.plWiadomościKapituła w Licheniu

Kapituła w Licheniu

Dodano:
Kapituła w Licheniu

W licheńskim sanktuarium zgromadzili się przedstawiciele Polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Od 19 listopada odbywa się tam kapituła prowincjalna. - Celem Kapituły jest refleksja nad stanem prowincji, rozpoznanie i podjęcie wyzwań, przed jakimi staje mariańska wspólnota zakonna w Polsce i na świecie. Chodzi zatem o odczytanie mariańskiego charyzmatu zakonnego w kontekście znaków czasu i realiów życia wspólnotowego, by poprzez indywidualne i wspólnotowe nawrócenie lepiej wypełnić powierzone zadanie. Zakończenie kapituły przewidziane jest na 23 listopada 2013 - poinfomowa ksiądz Piotr Kieniewicz MIC, sekretarz kapituły prowincjalnej.

Kapituła w Licheniu
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole